SFR 1010

جزئیات
7152088 - 99462782 - 99462782
Tümosan - New Holland - Iveco
60-60 / 65-60 / 70-60 / 60-70 / 65-70 / 70-70 - TD65 - TD7...

SFR 1015

جزئیات
04176561KZ - 04173833KY - 04174920KZ - 04176326KZ - 042724...
Deutz - Deutz - Deutz - Steyr - Başak
Industry Engine - Industry Engine - Various - Traktör - Tr...

SFR 1020

جزئیات
7152407 - 99449947 - 99449947 - -
Tümosan - Iveco - New Holland - -
85-80 / 95-80 / 82-80 / 90-80 - Fiat Traktör - TD85 - -

SFR 1030

جزئیات
7151950 - 98472953 - 98472953 - 4817756 - 98472953 - 48177...
Tümosan - Iveco - Iveco - Iveco - New Holland
95-80 / 90-80 - 190.48 - Aifo - Fiat Hitachi Digger - TD95

SFR 1040

جزئیات
836759238
Valmet Tractor
Valtra
این صفحه به تعداد 106557 دیده شد

اولین و تنهاترین شرکت تولید کننده توربو و پمپ

به شرکت سافر توربوشارژر خوش آمدید

شرکت مان در سال 1980 از طرف اسماعیل کِلِش تحت عنوان شرکت الکترونیک و مکانیک کِمس با مسئولیت محدود تاسیس گردیده است. اولین تولید شرکت با تولید شاسی دستگاه های الکترونیکی و جعبه   های آنها آغاز گردیده و با پیگیری پیشرفت های تکنولوژی در دنیا در زمینه فلز و ساج قدم های متعدد و زیادی برداشته است. در سال 1994 در شهرک صنعتی اورگانیزه-2 سوله ای سربسته به مساحت 1200 متر مربع فعالیت های خود را ادامه داده است. کشورمان ترکیه با قرار گرفتن در جزو کشورهای توسعه یافته و به دلیل نام نهاده شدن قرن 21 به نام قرن علم و دانشٰ، تصمیم بر این گرفتیم که برای نیل به اهداف مان در زمینه بالا بردن سطح موفقیت جامعه مان راه تولید را پیش بگیریم و در این راه از هیچ قدمی پا پس نگذاریم. شرکت مان برای تولید بیشتر و افزایش کیفیت در تولید و همچنین برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی بر این باور دارد که بایستی بیشترین استفا...

ادامه //